Ο Dimello Espresso συμμετείχε με επιτυχία, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική και διαδραστική παρουσία του!