Πιστοποίηση

Ο Dimello διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), που έχει δομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης HACCP, που αφορά στην ασφαλή διαχείριση παραγωγής και εμπορίας τροφίμων – από την παραλαβή και τον δειγματοληπτικό έλεγχο του καφέ, μέχρι το καβούρδισμα, το άλεσμα, τη συσκευασία και τον έλεγχο του τελικού προϊόντος.

Scroll